TopBar
Копии rolex

Archive for January, 2015

Видове слухови апарати

January 29, 2015

От увреждане на слуха страдат хората в напреднала възраст и по-рядко се забелязва при по-младите. В действителност често това заболяване се диагностицира в последствие и прогресира необратимо до пълната загуба на слуха. Неприятен е също факта, че това заболяване се наблюдава и при не малък брой новородени.

По-долу Ви ще ви запознаем с основните видове слухови апарати, предлагани на пазара, с които ще отървете завинаги от проблемите, предизвикани от увредения Ви слух:

Задушен слухов апарат – при този конкретен модел микрофонът се поставя в самото ухо, а усилвателя, батерията и приемника – зад ушната мида. Използва се успешно при всички степени на увреждане на слуха. Ако слушалката не е поставена добре или е повредена, апаратът ще започне да издава пищящ звук, затова трябва много често да се ремонтира от специалисти

Вътреушен слухов апарат – изработен е от пластмаса и се поставя във външното ухо (ушната ми­да). Това е по-удачен и удобен вариант, защото е скрит и възпроизвежданият от него звук е най-близо до естествения. Недостатъкът му е, че може да бъде затрупан с ушна кал, което налага честото му изваждане и почистване. Освен това силата на звука се регулира доста по-трудно.

Вътреканален апарта – той е с наистина малки размери, че дефакто е възможно да се събере в ушния канал. Той се използва при леко увреждане на слуха и трябва да се поправя по-често от изброените по-горе апарати, защото се изхабява много бързо.

Слухов апарат, носен на тялото – закачва се под дрехите и се свързва със слушалка, която се поставя в ухото. Постига се мощно усилване на звука. Силата на звука се регулира лесно, защото микрофонът не е в ухото, а на наистина леснодостъпно място. Основните недостатъци са, че полученият звук не е естествен и микрофонът улавя шумоленето на дрехите Ви при движение.
слухов апарат цена


Posted in: Uncategorized | Tags: